ఏప్రిల్ 2020

ఈ మాసం విశేషాలు

వరుణాదిత్య ఆధీనం ‘ఆషాఢం’

ఆషాఢ మాసంలో సూర్యభగవానుడు ‘అరుణుడు’ (వరుణుడు) పేరుతో పయనిస్తాడు. అప్పుడు వసిష్ఠ మహర్షి, యక్షుడు ‘సహజన్యుడు’, అప్పరస ‘రంభ’, గంధర్యుడు ‘హుహూ’, సర్పం ‘శుక్రుడు’, రాక్షసుడైన ‘చిత్రస్వనుడు’- వరుణాదిత్యునితో ఉంటారు.

Read More »

రంభా (అరటి) వ్రతం

????రంభా వ్రతాన్ని పరిశీలిస్తే- ఇది ప్రత్యేకంగా స్త్రీల కోసం చెప్పబడిందని తెలుస్తోంది. అరటిచెట్ల నీడలో జేష్ట మాస శుద్ధ తదియ మొదలు ఆషాడ మాస శుద్ధ తదియ వరకు- నెల రోజులు నివసించడం ఆరోగ్యప్రదం. వేసవిలో పగటిపూట చెట్లనీడ దాహ తాపాన్ని తగ్గిస్తుంది.

Read More »

జ్యేష్ఠ మాసం ‘మిత్రుడు’

???? సూర్య భగవానుడు జ్యేష్ఠ మాసంలో ‘మిత్రుడు’గా సంచరిస్తాడు. శ్రీకృష్ణుని పుత్రుడు సాంబుడు. తన కుమారునికి దైవ వశాన ఏర్పడిన దుస్థితికి శ్రీకృష్ణుడు చింతించాడు. ‘ఆ రోగం నుండి విముక్తికై కాశీకి వెళ్లి, సూర్యుని ఆరాధించు’ అని సాంబుని ఆదేశించాడు.

Read More »

‘పంచముఖ హనుమ’ ఆరాధన

హనుమ అనేక సుగుణాలను సాధకులకు ప్రసాదిస్తాడు. పంచముఖ స్వరూపుడైన ఆంజనేయుడిని ఆరాధించడం చేత భక్తుడు శక్తిశాలి అవుతాడు. హనుమ కృపతో అహిరావణుని వంటి కష్టాలు అంతమవుతాయి.

Read More »

రాశి ఫలితాలు : ఏప్రిల్ 2020

♈ మేష రాశి : మాస ఫలితాలు

???? శ్రీ మహాలక్ష్మీ గణపతయే నమఃజ్యోతిష సిద్ధాంతి : శ్రీ పి.ఖన్నా ♈ మేష రాశి : ఏప్రిల్ 2020జన్మ నక్షత్రాలు : అశ్విని-4 పాదాలు; భరణి-4 పాదాలు; కృత్తిక-1వ పాదం ♈ ఉద్యోగ

Read More »

♉ వృషభ రాశి : మాస ఫలితాలు

???? శ్రీ మహాలక్ష్మీ గణపతయే నమఃజ్యోతిష సిద్ధాంతి : శ్రీ పి.ఖన్నా ♉ వృషభ రాశి : ఏప్రిల్ 2020జన్మ నక్షత్రాలు : కృత్తిక-2,3,4 పాదాలు; రోహిణి-4 పాదాలు; మృగశిర-1,2 పాదాలు ♉ ఉద్యోగ

Read More »

♊ మిథున రాశి : మాస ఫలితాలు

???? శ్రీ మహాలక్ష్మీ గణపతయే నమఃజ్యోతిష సిద్ధాంతి : శ్రీ పి.ఖన్నా ♊ మిథున రాశి : ఏప్రిల్ 2020జన్మ నక్షత్రాలు : మృగశిర-3, 4 పాదాలు; ఆరుద్ర-4 పాదాలు; పునర్వసు-1, 2, 3

Read More »

♋ కర్కాటక రాశి : మాస ఫలితాలు

???? శ్రీ మహాలక్ష్మీ గణపతయే నమఃజ్యోతిష సిద్ధాంతి : శ్రీ పి.ఖన్నా ♋ కర్కాటక రాశి : ఏప్రిల్ 2020జన్మ నక్షత్రాలు : పునర్వసు-4వ పాదం; పుష్యమి-4 పాదాలు; ఆశ్లేష-4 పాదాలు ♋ ఉద్యోగ

Read More »

♋ సింహ రాశి : మాస ఫలితాలు

???? శ్రీ మహాలక్ష్మీ గణపతయే నమఃజ్యోతిష సిద్ధాంతి : శ్రీ పి.ఖన్నా ♋ సింహ రాశి : ఏప్రిల్ 2020జన్మ నక్షత్రాలు : మఖ-4 పాదాలు; పుబ్బ-4 పాదాలు; ఉత్తర-1 పాదం ♋ ఉద్యోగ

Read More »

♍ కన్య రాశి : మాస ఫలితాలు

???? శ్రీ మహాలక్ష్మీ గణపతయే నమఃజ్యోతిష సిద్ధాంతి : శ్రీ పి.ఖన్నా ♍ కన్య రాశి : ఏప్రిల్ 2020జన్మ నక్షత్రాలు : ఉత్తర-2, 3, 4 పాదాలు; హస్త-4 పాదాలు; చిత్త-1, 2

Read More »

♎ తుల రాశి : మాస ఫలితాలు

???? శ్రీ మహాలక్ష్మీ గణపతయే నమఃజ్యోతిష సిద్ధాంతి : శ్రీ పి.ఖన్నా ♎ తుల రాశి : ఏప్రిల్ 2020జన్మ నక్షత్రాలు : చిత్త-3, 4 పాదాలు; స్వాతి-4 పాదాలు; విశాఖ-1, 2, 3

Read More »

♏ వృశ్చిక రాశి : మాస ఫలితాలు

???? శ్రీ మహాలక్ష్మీ గణపతయే నమఃజ్యోతిష సిద్ధాంతి : శ్రీ పి.ఖన్నా ♏ వృశ్చిక రాశి : ఏప్రిల్ 2020జన్మ నక్షత్రాలు : విశాఖ-4వ పాదం; అనూరాధ-4 పాదాలు; జ్యేష్ఠ-4 పాదాలు ♏ ఉద్యోగ

Read More »

♐ ధనుస్సు రాశి : మాస ఫలితాలు

???? శ్రీ మహాలక్ష్మీ గణపతయే నమఃజ్యోతిష సిద్ధాంతి : శ్రీ పి.ఖన్నా ♐ ధనుస్సు రాశి : ఏప్రిల్ 2020జన్మ నక్షత్రాలు : మూల-4 పాదాలు; పూర్వాషాఢ-4 పాదాలు; ఉత్తరాషాఢ-1వ పాదం ♐ ఉద్యోగ

Read More »

♑ మకర రాశి : మాస ఫలితాలు

???? శ్రీ మహాలక్ష్మీ గణపతయే నమఃజ్యోతిష సిద్ధాంతి : శ్రీ పి.ఖన్నా ♑ మకర రాశి : ఏప్రిల్ 2020జన్మ నక్షత్రాలు : ఉత్తరాషాఢ-2, 3, 4 పాదాలు; శ్రవణం-4 పాదాలు; ధనిష్ఠ-1, 2

Read More »

♒ కుంభ రాశి : మాస ఫలితాలు

???? శ్రీ మహాలక్ష్మీ గణపతయే నమఃజ్యోతిష సిద్ధాంతి : శ్రీ పి.ఖన్నా ♒ కుంభ రాశి : ఏప్రిల్ 2020జన్మ నక్షత్రాలు : ధనిష్ఠ-3, 4 పాదాలు; శతభిషం-4 పాదాలు; పూర్వాభాద్ర-1, 2, 3

Read More »

♓ మీన రాశి : మాస ఫలితాలు

???? శ్రీ మహాలక్ష్మీ గణపతయే నమఃజ్యోతిష సిద్ధాంతి : శ్రీ పి.ఖన్నా ♓ మీన రాశి : ఏప్రిల్ 2020జన్మ నక్షత్రాలు : పూర్వాభాద్ర-4వ పాదం; ఉత్తరాభాద్ర-4 పాదాలు; రేవతి-4 పాదాలు ♓ ఉద్యోగ

Read More »

ప్రత్యేకం

సూర్య గ్రహణ దాన ఫలాలు

గ్రహణ సూతకంలో పితరులకు శ్రాద్ధం లభించాలి. వీలైతే వండిన అన్నంతో శ్రాద్ధం చేయాలి. బ్రాహ్మణుడు అందుబాటులో లేకపోతే అపక్వాన్నం (పిండి, ధాన్యం, పప్పు, నెయ్యి), పండ్లు, వస్త్ర, ధనాదులు, బంగారం మొదలైన వాటితో శ్రాద్ధకార్యం నిర్వర్తించాలి. సంపన్నులు తులాదానం కూడా చేయవచ్చు.

Read More »

గ్రహణ ప్రభావం

గ్రహణ సమయ దానం అక్షీణం. గ్రహణ వేళలో- భూమి, గోవు, బంగారం, ధాన్యం దానం చేయడం ఆత్మహితార్థం అవసరమని మహాభారతం చెబుతోంది.

Read More »

వైశాఖ మాస ‘అర్యముడు’

ఏప్రిల్ 24 నుండి మే 22 వరకు- వైశాఖ మాసంలో ‘అర్యముడు’ పేరుతో సూర్య భగవానుడు ప్రసిద్ధుడు. ‘పులహుడు’ (ఋషి), అథోజుడు (యక్షుడు), పుంజికస్థలి (అప్సరస), ప్రహేతి (రాక్షసుడు) కచ్ఛనీరం (సర్పం), నారదుడు (గంధర్వుడు)…

Read More »

దక్షిణావర్తి శంఖ పూజాఫలం

శ్రీ మహాలక్ష్మికి తోబుట్టువు శంఖం. శ్రీమహావిష్ణువుకు ప్రియమైనది. హిందువులకు పవిత్ర, పూజనీయ వస్తువు. పర్వదినాలు, ఉత్సవాలు, శుభకార్యాల్లోనే గాక సమర

Read More »

ధారావాహికలు

యాత్రా జీవనం

ఒకనాటి రాత్రి గ్రామాధికారికి స్వామి స్వప్నంలో దర్శనం ఇచ్చారు. తాము యాదగిరి ప్రాంతంలోనే ఉన్నామని చెప్పారు. రేఖామాత్రంగా ఉన్న స్వామిని గుట్టపై కోనేరు – ఆంజనేయస్వామిని కనుగొన్నారు. ఆరాధనాదులు ఏర్పాటు చేశారు.

Read More »

శిరిడి సాయి సచ్చరిత

సకల ఇంద్రియ ప్రవృత్తి నిశ్చయంగా సాయిరూపం అవుతుంది. నీరులోని నీటి తరంగాల్లా మనోవృత్తి సాయిలో విలీనమవుతుంది. 34. అప్పుడే గ్రంథంలో జ్ఞానులకు పరమార్థ బోధ. వినోద ప్రియులకు వినోదం. కవితా కోవిదులకు రసాస్వాదం. అంతటా ఆనందం లభిస్తుంది.

Read More »

ప్రహ్లాదుడు

సర్వాంతర్యామియైన హరిని, శ్రవణం – కీర్తనం – స్మరణం – పాద సేవనం – అర్చనం – వందనం – దాస్యం – సఖ్యం – ఆత్మనివేదనం అనే నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో నమ్మి భజించడమే జీవితానికి తరుణోపాయం.

Read More »

శ్రీరామచరిత మానసం

సీతాదేవి పరిపరి విధాల శోకిస్తోంది- ‘అయ్యో! నా పై అపార ప్రేమ గల నా నాథుడు చాలా దూరాన ఉన్నాడు. నా ఈ ఆపదను నా ప్రభువుకు వినిపించే వారెవ్వరు? యజ్ఞహవిస్సు (పురోడాశం)ను ఒక గాడిద (కుక్క) తినదలచింది’.

Read More »

పంచాంగమ్